Tarnowskie Góry na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2022
26 kwietnia 2022 r. | 07:10

W Katowicach rozpoczął się 25.04. XIV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress). Na kongresie, będącym jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, ponownie pojawiły się Tarnowskie Góry, jedyne na Górnym Śląsku miasto z tytułem UNESCO.

W tegorocznym wydarzeniu udział bierze ponad 8,5 tys. osób reprezentujących m.in. świat polityki, biznesu i samorządów. Kongres to trzydniowy cykl debat, spotkań i dyskusji poświęconych sprawom gospodarczym Europy, Polski a także o rozwojowi miast i gmin.

W środę w panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele naszego miasta: burmistrz Arkadiusz Czech oraz Bartosz Skawiński, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Mienia w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach, który zajmuje się sprawami planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami miasta Tarnowskie Góry oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi. 

Pierwszy z paneli, w którym weźmie udział burmistrz Arkadiusz Czech dotyczy jakości życia oraz korzyści rozwojowych i roli świadomych samorządów. Mowa będzie o potrzebach, zasobach, odpowiedzialności, jakości życia w polityce europejskiej oraz o tym, jak podnosić jakość życia w regionach, miastach i poza nimi.

Warunki i bariery skutecznej realizacji inwestycji samorządowych będą z kolei tematem panelu, w uczestniczył będzie Bartosz Skawiński. Prelegenci rozmawiać będą o systemie zamówień publicznych, a także o inflacji i sytuacji na rynku wykonawczym w kontekście zamówień publicznych.

Dziś wydarzenie rozpoczyna panel “Wojna w Europie. Plan dla Ukrainy”.