Tarnowskie Góry w Lidze Miast i Miejsc UNESCO!
03 lutego 2021 r. | 07:00

Właśnie napłynęła bardzo dobra informacja. Miasto Tarnowskie Góry zostało przyjęte w poczet członków Ligi Miast i Miejsc UNESCO!

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna – Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO od niemal 15 lat zrzesza większość opiekunów i zarządców polskich miejsc światowego dziedzictwa. Ideą jego funkcjonowania jest inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie, właściwego wykorzystania i promocji polskich miast i miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomniki Historii. 

Istotnym narzędziem realizacji tych zamierzeń jest podejmowanie przez członków Ligi wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w kraju i poza granicami Polski, gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznych o polskich miastach i miejscach światowego dziedzictwa, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi, prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz pozyskiwanie funduszy na rewitalizację. 

Liga działa ponadto na rzecz wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń, wspiera starania członków o zachowanie właściwego stanu obiektów i udziela wsparcia finansowego na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach przyznawanych dotacji celowych. Warto również podkreślić, że Stowarzyszenie aktywnie współpracuje i cieszy się zaufaniem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Liga angażuje się również w sprawy związane z promocją i poprawą dostępności polskich obiektów światowego dziedzictwa, wskazując na konieczność właściwego ich oznakowania.

Członkami Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO są: Białowieski Park Narodowy, Bochnia, Gmina Jawor, Parafia w Jaworze, Gmina Lipnica Murowana, Parafia w Lipnicy Murowanej, Gmina Sękowa, Parafia Sękowa, Hala Stulecia we Wrocławiu, miasto Kraków, miasto Łęknica, miasto Zamość, Zamość i Roztocze, Muzeum Zamkowe w Malborku, miasto Oświęcim, Parafia Binarowa, Parafia w Dębnie Podhalańskim, miasto Świdnica, Parafia w Świdnicy, miasto Toruń, miasta: Warszawa oraz Wieliczka. A od 28 stycznia 2021 także nasze miasto, a wraz z nim 28 atrybutów wpisanych na listę UNESCO.  

– Już od minionego roku roku zaczęliśmy intensyfikować współpracę z innymi miastami UNESCO – w szczególności z gminą Jawor. Teraz przyjdzie pora na wymianę doświadczeń i wspólne działania z innymi miastami i miejscami UNESCO – mówi Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta.