TGdlaUkrainy: Uchwała pomocowa przyjęta
30 marca 2022 r. | 18:29

Na wniosek burmistrza i radnych Rada Miejska przyjęła dziś uchwałę w sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uchwała przewiduje wieloraką pomoc miasta Tarnowskie Góry, a w tym: dostęp o szkół i przedszkoli, zakwaterowanie, transport, a także wsparcie psychologiczne. Większość z tej pomocy udzielana jest już od końca lutego, przyjęte dziś przepisy regulują jednak jej zasady i podstawy prawne.

Zgodnie z  “Uchwałą ws. udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” miasto Tarnowskie Góry i miejskie jednostki organizacyjne mają pomagać w:

  • zakwaterowaniu,
  • całodziennym wyżywieniu,
  • dostarczeniu środków czystości oraz środków higieny osobistej,
  • przekazaniu niezbędnej odzieży, bielizny osobistej, obuwia, drobnego sprzętu AGD
  •  dostarczeniu niezbędnych leków, środków medycznych i drobnego sprzętu medycznego
  • bezpłatnym dostępie do transportu zbiorowego, którego organizację miasto powierzyło Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
  • udzieleniu doradztwa oraz wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i finansowego w dostępie do szeroko pojętych usług publicznych, w tym społecznych, oświatowych, kulturalnych oraz sportowych
  • udzieleniu niezbędnej pomocy psychologicznej,
  • udzieleniu pomocy organizacyjnej w dostępie do rynku pracy,
  • pomocy prawnej oraz udzieleniu wsparcia organizacyjnego w dostępie do pomocy świadczonej na rzecz uchodźców przez organy państwa, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.

O ile większość z tych zadań gmina Tarnowskie Góry organizuje od początku kryzysu uchodźczego związanego z agresją Rosji na Ukrainę, uchwała porządkuje jednak zasady i podstawy prawne wydawania na pomoc Ukraińcom pieniędzy.

Uchwała przewiduje ponadto pomoc uzupełniającą w wypadkach, w których nie jest możliwe sfinansowanie zadania jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lub środki finansowe przekazywane na ten cel od państwa okażą niewystarczające.

Do tej pory ze 190 tys. zł  z tzw. rezerwy budżetowej przeznaczono m.in. na organizację punktu informacji i wsparcie dla uchodźców, organizację miejsc zakwaterowania, obsługę punktu wydawania numerów PESEL oraz na potrzeby organizacji dodatkowych miejsc w przedszkolach i szkołach. W tej chwili w budżecie miasta zaplanowano na te i podobne zadania około miliona złotych.