Trasy rowerowe: prace oplatają Lasowice
13 kwietnia 2023 r. | 20:36

W części ścieżki biegnącej wzdłuż ulicy Częstochowskiej zamontowane są obrzeża, w kolejnych jest już podbudowa, w innych trwa korytowanie. Po kilku tygodniach prac budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Lasowicach widać już zarys jej przebiegu.

Zaraz za tunelem pieszo-rowerowym pod torami ułożono już kostkę na części dla pieszych. W dalszej części, aż do zakrętu przy dawnej  oczyszczalni ścieków ułożone są już obrzeża, za zakrętem nadsypano już dodatkowe pobocze, aby obok drogi  zmieścić mogła się ścieżka. Kolejny odcinek to fragment pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Stawową, 1 maja i Leśną: tutaj ściągane są na rzecz ścieżki fragmenty asfaltu. Od Leśnej do Broniewskiego i dalej do zjazdu  w kierunku stacji benzynowej trwa korytowanie. W tym miejscu ścieżka będzie – jak na razie miała swój koniec łącząc centrum miasta z drogą 908 prowadzącą w kierunku zalewu Nakło-Chechło i Miasteczka Śląskiego.

Przypominamy, że najpóźniej jesienią będziemy mogli korzystać z niemal 30 km dróg rowerowych oraz nowego centrum przesiadkowego. W Tarnowskich Górach powstaje w ramach projektu
  • 11,5 km dróg dla rowerów.
  • 6,2 km dróg dla rowerów i pieszych.
  • 1,5 km pasów dla rowerów.
  • 9,0 km odcinków istniejących jezdni.
  • Tunel pieszo-rowerowy o łącznej długości ok. 146 m.
Projekt „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 48 650 196,09 zł. Resztę do projektu o łącznej wartości ponad 57 mln zł dokłada gmina.