Trwa remont Powstańców Śląskich
06 sierpnia 2020 r. | 07:00

Trwa realizowany przez Powiat Tarnogórski remont ulicy Powstańców Śląskich.

Kontynuowana jest wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz równolegle modernizacja sieci gazowej. Prace te prowadzone są na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o oraz PGNiG. Kompleksowa wymiana obu sieci, która poprzedza wykonanie nowej nawierzchni drogi, zminimalizuje w przyszłości ryzyko potencjalnych awarii sieci.

Dopiero po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci, firma HUCZ – generalny wykonawca inwestycji, będzie mogła rozpocząć wykonywanie robót drogowych na odcinku pomiędzy planowanymi rondami. Obecnie wykonawca prowadzi prace związane z budową nowych skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Projekt remontu ulicy Powstańców Śląskich zakłada m.in. budowę dwóch rond. Jedno powstanie na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Sienkiewicza i Styczyńskiego, drugie właśnie na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Opolskiej. Droga zyska nową nawierzchnię o stałej szerokość 6,5 metra. Wyremontowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe i powstaną nowe miejsca postojowe. Inwestycja warta jest 5,5 mln złotych. Zadanie w połowie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.