Twój pomnik przyrody: trwa weryfikacja zgłoszeń
03 lipca 2023 r. | 22:00

Ponad 50 drzew – kandydatów na nowe pomniki przyrody w naszym mieście – wskazali mieszkańcy Tarnowskich Gór. Teraz czas na weryfikację zgłoszeń. Te, które spełnią wszystkie kryteria, trafią na obrady Rady Miejskiej.

W Tarnowskich Górach mamy obecnie sto pomników przyrody. Wiosną zaapelowaliśmy: tarnogórzanie, teraz czas na Was! Wskażcie nam drzewa, które mogą stać się kolejnymi pomnikami: może to być lipa, którą mijacie codziennie w drodze do pracy, kasztan, który zadbał o przyjemny chłód w trakcie pamiętnego letniego spaceru, czy wreszcie jesion z czarno-białej fotografii w rodzinnym albumie, który rośnie do dziś w ogrodzie.

– Drzewa są nieodłączną częścią ekosystemu, ale także elementem historii każdego z nas. Ich wartość określamy także przez nasze wspomnienia i szczególne momenty w życiu. Teraz drzewa, które są ważne dla naszych mieszkańców, będziemy mogli otoczyć dodatkową ochroną prawną – zachęcał wiosną burmistrz Arkadiusz Czech.

Na zgłoszenia czekaliśmy do końca czerwca. Do naszego Wydziału Ochrony Środowiska wpłynęły 53 propozycje mieszkańców. Teraz pracownicy wydziału sprawdzą, czy spełniają one wszystkie kryteria, aby zostać pomnikami przyrody. Te, które spełnią wymogi, trafią na obrady Rady Miejskiej. To ona zdecyduje o objęciu kolejnych drzew ochroną w naszym mieście.

Jakie już mamy pomniki przyrody w Tarnowskich Górach

Wśród ustanowionych już w naszym mieście pomników przyrody są m.in.

  • 450-letni kasztan jadalny zaliczany do najpiękniejszych i najcenniejszych drzew na Górnym Śląsku, rośnie obok kościoła pw. św. Mikołaja,
  • grusza pospolita, która jest jednym z nielicznych drzew owocowych z takim statusem,
  • lipy drobnolistne, które rosną tuż obok pamiątkowej hałdy powstałej w miejscu szybu “Rudolphine” w Parku Kunszt,
  • głaz narzutowy w Parku Miejskim.

Pisaliśmy o nich na profilu Eko TG, który nasz Wydział Ochrony Środowiska prowadzi na Facebooku i Instagramie.

Jakie drzewo może zostać pomnikiem przyrody

Aby drzewo mogło zostać uznane za pomnik przyrody, bierze się pod uwagę:

  1. obwód pnia – nie może mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (podaliśmy je: https://tarnowskiegory.pl/2023/03/szukamy-nowych-pomnikow-przyrody/)

lub

  1. wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy ze względu na obwód pnia, wysokość, szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

O kryteriach tych mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Co daje wpisanie na listę pomników przyrody

Ustawa o ochronie przyrody podkreśla szczególne wartości: przyrodniczą, kulturową lub historyczną przyszłych pomników przyrody.

Pomniki przyrody objęte są szczególną ochroną gminy:

  • nie wolno ich ścinać, niszczyć,
  • nie wolno wieszać na nich reklam,
  • jeśli drzewo-pomnik zachoruje, poddawane jest specjalnym zabiegom pielęgnacyjnym.