Tytuły Super Eko Gmina i Zielona Gmina dla Tarnowskich Gór!
17 czerwca 2023 r. | 10:02

Tytuł Zielonej Gminy otrzymały Tarnowskie Góry za troskę o bioróżnorodność i rewitalizację parków. Tytuł Super Eko Gmina – za różnorodność działań na rzecz ochrony środowiska. Obie nagrody przedstawiciele naszego miasta odebrali na gali w Katowicach.

Nagroda dla Super Eko Gminy

Decyzję o przyznaniu nagród podejmowała kapituła. Merytorycznie za konkurs odpowiadał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dlatego o wyróżnieniu naszego miasta zdecydowała liczba zawartych umów na dofinansowanie projektów proekologicznych. Było ich aż 19 i to w różnych dziedzinach, m.in. termomodernizacja, ochrona starodrzewu i pomników przyrody, modernizacja układów technologicznych wody, budowa sieci wodociągowej.

A konkretnie z WFOŚiGW Tarnowskie Góry otrzymały dotacje na:

  • Park w Reptach – corocznie od 1998 roku, a w roku 2006 na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną,
  • Park Miejski – w latach 2020, 2021, 2022, 2023,
  • pomniki przyrody – w latach 2010, 2012-2017, 2019, 2020-2022 i już przygotowujemy kolejny wniosek,
  • Aleję Lipową – w latach 2009, 2013, 2015, 2021 (I etap) i 2022 (II etap),
  • Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Doły Piekarskie” – w latach 2007, 2017, 2018, 2019  i ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną,

Dotacje z WFOŚiGW na ochronę parków zabytkowych w naszym mieście dostały też:

  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – w 2019 i 2023 (na zieleń przy szybach Sztolni „Czarnego Pstrąga”),
  • Pałac w Rybnej – na zieleń w parku przypałacowym,
  • NZOZ Zakład Pulmonologii – na zieleń w parku przypałacowym na terenie szpitala,
  • szkoły – na Zielone pracownie.

Nagroda dla Zielonej Gminy

Pierwsze miejsce w kategorii Zielona Gmina nasze miasto otrzymało za „troskę o zabytkowe parki, systematyczne prace nad zachowaniem zróżnicowanych form i gatunków leśnych oraz jednego z najstarszych drzewostanów na Górnym Śląsku”.

Nagrody dla naszych sąsiadów

W kategorii Edu Gmina (najciekawsze, najlepsze projekty promujące edukację i profilaktykę ekologiczną) drugie miejsce zdobyły Kalety za organizację konferencji ekologicznych z edukacji mykologicznej.

W kategorii Gmina bez „kopciuchów” (gmina wyróżniająca się w walce z niską emisją; ranking utworzony został na podstawie liczby wniosków do programu „Czyste Powietrze”) trzecie miejsce zdobył Toszek.

Gratulujemy!

Ranking Eko Gmina Województwa Śląskiego, w którym wyróżniono gminy i powiaty dbające o środowisko, zorganizował „Dziennik Zachodni” w partnerstwie z Veolią i (merytorycznie) Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.