U Marszałka o drodze rowerowej z Lasowic do Nakła-Chechła
22 maja 2023 r. | 07:20

Jesteśmy na coraz lepszej drodze (rowerowej????)! W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Arkadiusz Czech i Wiceburmistrz Bartosz Skawiński spotkali się w sprawie drogi rowerowej wzdłuż DW 908 z Lasowic do Zalewu Nakło-Chechło z Marszałkiem Jakubem Chełstowski i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniewem Taborem.

Wszyscy panowie zgodzili się, że taka droga rowerowa powinna powstać!

Oczywiście dziś jeszcze trudno mówić o szczegółach, ale spotkanie na tak wysokim szczeblu pozwala sądzić, że prace projektowe ruszą lada chwila.

Trasa z Lasowic w kierunku zalewu Chechło-Nakło będzie przedłużeniem budowanej właśnie przez miasto drogi rowerowej wzdłuż ul. Częstochowskiej z centrum do Lasowic. Połączy się z istniejącym szlakiem rowerowym Leśno Rajza. Powstanie więc połączenie nie tylko z Zalewem. Będzie można także bezpiecznie dojechać do Miasteczka Śląskiego i dalej…

Mieszkańcy Tarnowskich Gór i powiatu tarnogórskiego wiele razy postulowali, by taka droga dla rowerów powstała. Zgłaszały to również środowiska rowerowe, w tym Tarnogórska Rowerowa Masa Krytyczna. W 2022 roku mieszkańcy Tarnowskich Gór i sąsiednich gmin złożyli petycję z 1631 podpisami w tej sprawie.

Droga dla rowerów w tym miejscu jest też zgodna z „Założeniami regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych (w ujęciu korytarzowym)”.

Trzymajmy wszyscy kciuki!