Ul. Staffa: umowa na ścieżkę podpisana!
08 kwietnia 2023 r. | 00:44

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach podpisał umowę na na wykonanie przy ul. Staffa w Bobrownikach Śląskich chodnika i ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji trakt pieszo-rowerowy połączy ul. Parkową z Zabytkową Kopalnią Srebra.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów gotową dokumentację projektową na „Budowę chodnika w ciągu ul. Staffa w Tarnowskich Górach” miał już w ubiegłym roku, umowę na realizację inwestycji miano podpisać na początku marca, ale wybrany w przetargu wykonawca wycofał się z jej realizacji jeszcze przed podpisaniem umowy. Po dołożeniu brakującej kwoty i ponownym postępowaniu nowy wykonawca na wykonanie wartej około 2,6 mln zł inwestycji będzie miał 15 miesięcy.
W ramach prac przewidziano przede wszystkim budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. Chodnik będzie miał szerokość dopasowaną do istniejących ogrodzeń przyległych, droga pieszo – rowerowa o szerokości 4 metrów zostanie odsunięta od krawędzi jezdni i dostosowana do terenu istniejącego, a poprzez jej odsunięcie od drogi nie będzie konieczna wycinka rosnących na miejscu drzew.
W ramach prac zabudowany zostanie przejazd przez tory, wymienione będą także szyny na przejeździe kolejowym na długości 30 m oraz podkłady kolejowe. – Ta część prac będzie wykonana w pierwszej kolejności, aby umożliwić możliwe szybki przejazd kolei wąskotorowej – wyjaśniają przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
Budowa chodnika i drogi rowerowej w tym miejscu pozwoli na bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów poza jezdnią, dodatkowo poprawi komunikację w całym rejonie. W tym roku wykonany zostanie odcinek od torów do kopalni, chodnik w kierunku skrzyżowania z ul. Parkową zostanie zrobiony w roku przyszłym.
Ścieżka będzie połączona z planowaną w całym mieście siecią dróg rowerowych. Przypominamy, że chodnik przy ul. Szczęść Boże wykonano kilka lat temu.