Urząd Miejski ponownie w pełni otwarty
08 czerwca 2021 r. | 07:10

Od 7 czerwca 2021 roku Urząd Miejski w Tarnowskich Górach jest w pełni dostępny dla mieszkańców, ale z zachowaniem ograniczeń związanych z pandemią.

Klienci są wpuszczani do poszczególnych pomieszczeń budynków Urzędu pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.

Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Urzędu numerami telefonów wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Tarnowskich Górach www.bip.tarnowskiegory.pl oraz na tablicach wystawionych przed budynkami przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2.

Do budynków Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania w kolejce w odstępie min. 1,5 m.

Pracownicy podczas obsługi klientów zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych i zachowaniem minimum 1,5 m odległości.

Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.

Dopuszczalna liczba klientów przebywających w tym samym czasie w holu/poczekalniach Urzędu nie może być większa niż 5 przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Pliki do pobrania