Urząd Miejski znowu ogranicza obsługę petentów
14 października 2020 r. | 07:00

Od wtorku 13 października, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Urząd Miejski ponownie ogranicza dostęp interesantów.

Petenci przyjmowani będą wyłącznie na parterach naszych budynków (zalecamy telefoniczne umówienie spotkania). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pomocą platformy e-PUAP. Pisma nie wymagające potwierdzenia należy wrzucać do urn ustawionych przez wejściem do budynków – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie. Do urzędu wpuszczane będą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.