W GCR Repty po 5 miesiącach śpiączki wybudził się 19-latek
07 lutego 2020 r. | 07:00

W Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki działającym w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach doszło do pierwszego w historii wybudzenia pacjenta ze stanu śpiączki.

19-letni mężczyzna trafił do Ośrodka 20 listopada 2019 r. W stan śpiączki zapadł wskutek wypadku komunikacyjnego 25 września 2019 r. W rozpoznaniu stwierdzono śpiączkę nieokreśloną, rozlany uraz mózgu, następstwa urazu śródczaszkowego oraz stan po nagłym zatrzymaniu krążenia i skutecznej resuscytacji. Wybudzenie miało miejsce 28 stycznia bieżącego roku.

- Aktualny stan pacjenta oceniamy jako dobry. Jest przytomny, odpowiada na pytania. Wraz z asekuracją fizjoterapeuty i z pomocą balkonika, pacjent jest w trakcie nauki chodu. Zdiagnozowaliśmy jednocześnie uszkodzenie percepcji wzrokowej oraz słuchowej - mówi Anna Blaszkowska, Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach.

Od momentu wybudzenia 19-latek może pozostać w Ośrodku jeszcze przez 30 dni. Po upływie tego czasu, decyzją rodziny wróci do domu, gdzie będzie kontynuował leczenie. Niezbędna będzie dalsza rehabilitacja wzroku oraz słuchu.

Za sukces wybudzenia odpowiada zespół specjalistów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji, w skład którego wchodzą m.in. lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, neurologopeda, neuropsycholog oraz opiekun medyczny. Opracowali oni, a następnie wspólnie realizowali indywidualny plan opieki nad pacjentem. Stan pozostałych pacjentów przebywających w Ośrodku jest stabilny. Są oni poddawani stymulacji wielozmysłowej oraz kinezyterapii.

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej dla Osób Dorosłych w Stanie Śpiączki w Tarnowskich Górach posiada aktualnie dwa wolne miejsca. Placówka zachęca rodziny chorych oraz pracowników ochrony zdrowia do zapoznania się ze szczegółami terapii. Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia pacjenta w stanie śpiączki znajduje się na stronie internetowej Szpitala. Dodatkowe informacje można również uzyskać mailowo pod adresem repty@repty.pl, a także telefonicznie pod numerami 323901371.

Materiały prasowe GCR: www.repty.pl/gcr-repty