W Reptach Śląskich powstanie łąka kwietna!
20 lipca 2021 r. | 07:00

2,5 tysiąca metrów kwadratowych – na takim gminnym obszarze przy ul. Długiej w Reptach Śląskich powstanie jeszcze w tym roku w łąka kwietna!

To efekt zgłoszenia do projektu „Metropolitalne Łąki Kwietne”, którego dokonały Justyna Kosmała – Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy w Reptach Śląskich i radna Rady Miejskiej (członkini Komisji Środowiska) oraz Klaudia Gajda, członkini zarządu miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rady Dzielnicy.

– To już druga edycja metropolitalnego programu. Wiem, jak ważna jest bioróżnorodność wobec gwałtownie  następujących zmian klimatu i postanowiłam zgłosić naszą dzielnicę oraz poszukać dogodnego miejsca na łąkę kwietną. Pierwszy wybór padł na teren za szkołą, jednakże ostatecznie uznałam, że jest on zbyt mały. Dzięki bardzo dobrej współpracy z nowym zarządem OSP w Reptach Śląskich wraz z Klaudią Gajdą wytypowałyśmy obszar gminny należący do jednostki. Obecnie to trawnik koszony przez strażaków. Niebawem zamieni się w łąkę kwietną – opowiada Justyna Kosmała, szefowa Rady Dzielnicy. 

Program Metropolitalne Łąki Kwietne to wsparcie Metropolii GZM dla mieszkańców, którzy chcą wzbogacić różnorodność biologiczną w najbliższym otoczeniu. Łąki kwietne to naturalny, skuteczny sposób na łagodzenie skutków suszy. Ich zakładanie oraz pielęgnacja wymaga jednak zdobycia podstawowej wiedzy jak przygotować grunt oraz kiedy kosić, aby mogły się one samoistnie odtwarzać w kolejnych okresach wegetacyjnych. 

Z tego powodu wysianie repeckiej łąki poprzedzą warsztaty teoretyczne i praktyczne, które odbędą się we wrześniu tego roku. 

– Do warsztatów i wspólnego siania łąki zaprosimy mieszkańców. Dodatkowo w miejscu założenia łąki Metropolia ustawi tablicę informacyjną wraz z domkiem dla dziko żyjących owadów zapylających – mówi Justyna Kosmała. 

Łąki kwietne zatrzymują wodę oraz mają istotny wpływ na obniżenie temperatury otoczenia w okresie letnim. Dzięki bogactwu i różnorodności gatunkowej roślin stają się siedliskiem dla wielu gatunków pożytecznych owadów oraz  małych zwierząt. Przyczyniają się również do ograniczania  populacji kleszczy, bowiem występująca na nich różnorodność gatunków owadów wabi niczym bogata stołówka ptaki oraz drobne ssaki, które chętniej żerują w gąszczu roślin uzupełniając przy okazji swoją dietę o kleszcze. Przez to na łąkach kwietnych występuje ich zdecydowanie mniej niż na trawnikach.