nabór do szkół średnich
W szkołach Powiatu Tarnogórskiego są jeszcze wolne miejsca!
19 lipca 2019 r. | 08:25

Na absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów czekają wolne miejsca we wszystkich powiatowych technikach i szkołach branżowych oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Techniczno- Usługowych.

Do 24 lipca absolwenci, którzy zakwalifikowali się do szkół średnich, mogą potwierdzić swój wybór lub zmienić zdanie.
25- lipca placówki edukacyjne ogłoszą listy przyjętych oraz dokładny wykaz wolnych miejsc.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach Powiatu Tarnogórskiego uruchomiono 77 oddziałów, w tym:
➡️Licea Ogólnokształcące – 24 oddziały, 714 uczniów (t.j. 33,44 % spośród przyszłych uczniów klas szkół powiatowych),
➡️Technika – 43 oddziały, 1135 uczniów (53,25 %),
➡️Branżowe Szkoły I Stopnia – 10 oddziałów, 284 uczniów (13,30 %).