Ważne! Nie ma jeszcze nowych wniosków o dodatki do źródeł ciepła. Czekamy na rozporządzenie ministra
19 września 2022 r. | 20:52

Ustawę o dodatku dla posiadaczy indywidualnych źródeł ciepła zasilanych peletem, biomasą, skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym podpisał w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw. By można było składać wnioski o dodatek, potrzebny jest ich wzór. Kiedy to nastąpi, poinformujemy Państwa i opublikujemy obowiązujący wzór wniosku.

15 września 2022 r. Sejm przyjął projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwWprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  3. kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw. Potem potrzebne będzie jeszcze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku. O ich opublikowaniu poinformujemy Państwa.

Wnioski w Tarnowskich Górach przyjmować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego Tarnowskich Górach oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach: mopstg.pl