Ważne! Tarnogórski MOPS przelał pierwsze dopłaty do ogrzewania
23 września 2022 r. | 07:03

Wczoraj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął przekazywanie dopłat do ogrzewania. Mógł to zrobić, bo Rada Miejska już tydzień temu podjęła konieczną uchwałę. Kiedy więc dziś na koncie Ośrodka pojawiły się pieniądze przelane na ten cel przez wojewodę, MOPS rozpoczął przekazywanie pieniędzy mieszkańcom.

Pierwsze przelewy otrzymały osoby, które złożyły poprawne wnioski 17, 18 i 19 sierpnia. W kolejnych dniach zlecone zostaną kolejne. Przypomnijmy, że MOPS weryfikuje każdy złożony wniosek. Aby przebiegało to jak najszybciej, pracują dłużej.

Według ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
 3. kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać do końca listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach:

 • osobiście przy ul. Janasa 9 (wejście A)
 • wrzucając do urny (ul. Piastowska 8, ul. Janasa 9)
 • poprzez platformę ePUAP: mopstg/skrytka
 • pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry

Wniosek w wersji papierowej jest dostępny

 • w placówkach MOPS:
 1. Janasa 9
 2. Piastowska 8
 3. Bytomska 15
 4. Wyszyńskiego 135
 5. Grzybowa 211
 • do pobrania poniżej oraz na stronie internetowej mopstg.pl

Pliki do pobrania