Wojna przeciw plastikowi
26 sierpnia 2019 r. | 06:56

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach wypowiada wojnę opakowaniom i przedmiotom jednorazowego użytku wykonanym z tworzyw sztucznych. „Plastiki” znikną z Urzędu oraz podległych mu jednostek, ich użycie będzie też ograniczane na miejskich imprezach.

Aby to osiągnąć – i zadbać tym samym o środowisko naturalne – burmistrz Arkadiusz Czech podpisał w tej sprawie zarządzenie. – To pierwszy i nie jedyny zaplanowany przez nas krok zmierzający do ograniczenia użytkowania na terenie naszego miasta tworzyw sztucznych, które są jedną z najgroźniejszych plag naszych czasów – mówi burmistrz nawiązując do powiedzenia, że „do nieba trudno dostać się autostradą”. – Najczęściej prowadzą do niego wąskie i kręte ścieżki: takie same prowadzą do „ekologicznego nieba”, a ograniczenie używania plastiku jest tylko jedną z nich – żartuje Arkadiusz Czech.

Podpisany przez burmistrza dokument ustala, że Urząd Miejski oraz podległe mu jednostki będą zmierzać m.in. do:
– wyeliminowania z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub produktami ulegającymi biodegradacji
– korzystania z usług, w ramach których poczęstunek podawany jest bez używania w/w jednorazowych przedmiotów
– ograniczenia zakupów wody w butelkach plastikowych
– wykorzystywania w promocji miasta materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych
– rezygnacji z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek
– podjęcia działań edukacyjnych w zakresie ograniczenia korzystania z przedmiotów jednorazowego użytku, skierowanych do pracowników i mieszkańców

Przyjęte zasady nie oznaczają oczywiście, że plastik zniknie z Urzędu z dnia na dzień – większość z zaplanowanych działań będzie realizowana stopniowo.

– W urzędzie będziemy używać np. wody mineralnej z szklanych butelkach, ale najpierw musimy zużyć kupioną wcześniej w butelkach plastikowych – wyjaśnia Justyna Słania, naczelnik Wydziału Administracyjnego Urzędu. Jeśli chodzi np. o kubki używane do picia wody z dystrybutorów stojących na korytarzu Urzędu, trwają poszukiwania ekologicznych i pasujących do zamontowanych tam na stale stojaków.

Część z wynikających z zamiarów ograniczenia używania tworzyw sztucznych zadań jest w mieście realizowana już dziś: urzędnicy w biurach segregują śmieci (w urzędzie znajduje się także pojemnik na baterie), na niektórych współorganizowanych przez miasto imprezach plastikowe sztućce i talerzyki spotkać można sporadycznie. Tak jest w przypadku zlotu foodtrucków. – Ze zlotu na zlot, w miarę możliwości, wystawcy rezygnują z tworzyw sztucznych na rzecz papieru – wyjaśnia Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji. W tym wydziale od lat firmowe torby na gadżety i prezenty są już tylko i wyłącznie papierowe, od dawna też przy zakupie gadżetów preferowane są te ekologiczne. – Teraz odnawialność tworzyw użytych do ich produkcji będzie priorytetem – zapowiada Korab.

Wkrótce w tarnogórskich szkołach i przedszkolach – wzorem akcji „Hajcujymy niy Trujymy” sprzed dwóch lat –  ruszy wielowątkowa, miejska kampania edukacyjna promująca ekologiczne opakowania, używanie szklanych butelek zamiast plastikowych oraz akcja zachęcająca do picia wody z kranu.

W ramach realizacji zarządzenia Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza już dziś zapowiada, że zrezygnuje z zakupów wody mineralnej w plastikowych butelkach.
– Co prawda takie wody kupujemy tylko dla gości np. na spotkania autorskie i inne nasze imprezy, ale teraz na stolikach będą pojawiać się tylko szklane butelki – zapowiada Agnieszka Rudawska, dyrektorka Biblioteki.

Treść zarządzenia dostępna jest tu