Wymiana licencji dla taksówek
17 października 2022 r. | 06:22

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie  przewozu osób  taksówką wydane przed 1 stycznia 2020 roku  podlegają obowiązkowej wymianie i dostosowaniu do nowych wzorów licencji.

To oznacza, że wszystkie licencje TAXI nie dostosowane do dnia 31 grudnia 2022 roku stracą swoją ważność 1 stycznia 2023 roku.

Wymiany można dokonać składając wniosek o dostosowanie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 2 na pierwszym piętrze w pokoju 48. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 393 36 76.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego, oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).