Z ostatniej chwili: PKP wycofało się z decyzji o wycince w rejonie budowy Centrum Przesiadkowego
21 lutego 2023 r. | 20:11

Informacja o tym dotarła do Urzędu Miejskiego dziś (wtorek) o godz. 9.34. W mailu czytamy m.in. „Sekcja Eksploatacji w Tarnowskich Górach (…) informuje, że w porozumieniu z Dyrekcją Zakładu [PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach] odstępuje od przeprowadzenia wycinki drzew na działkach (…) w rejonie placu budowy Centrum Przesiadkowego w Tarnowskich Górach”.

Przypomnijmy, że wycinka miała rozpocząć się we wtorek o godz. 8. Zgodę na usunięcie 25 drzew (kasztanowce pospolite i robinie akacjowe) podpisała naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych Starostwa Powiatowego.

PKP wystąpiły o zgodę powołując się na przepisy (rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 sierpnia 2008 roku) określające odległość drzew i krzewów od linii kolejowych. Zdaniem PKP, co potwierdzili urzędnicy Starostwa, drzewa rosną zbyt blisko linii kolejowej, a stan i wysokość niektórych z tych drzew zagrażają ruchowi kolejowemu.