Zagłosuj na #TGMural!
04 maja 2021 r. | 07:00

Oto 5 projektów murali, które z 52 ofert, które napłynęły na konkurs “TG MURAL” wyłoniła komisja konkursowa. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej miasta. Potrwa do 15 maja.

Konkurs miał na celu „Opracowanie projektu muralu, nawiązującego do historii miasta Tarnowskie Góry i gwarkowskich plakatów, który zlokalizowany zostanie przy parkingu po Tarmilo w Tarnowskich Górach”.  

28 kwietnia członkowie komisji konkursowej dokonali oceny wszystkich prac konkursowych, przyznając każdemu z projektów punkty w skali od 1 do 5. Komisja zgodnie z regulaminem miała za zadanie wybrać 3 prace, które zostaną poddane pod głosowanie internautów. Z uwagi na fakt, że 3 projekty otrzymały taką samą ilość punktów komisja zdecydowała o przekazaniu mieszkańcom do głosowania pięciu projektów. Głównymi kryteriami oceny były: pomysłowość, estetyka, oryginalność, nawiązanie do tematu przewodniego. W jury zasiadali tarnogórscy artyści: Prof. Werner Lubos, dr Witold Zaręba, Anna Osadnik, a także Celina Maryńczuk – Powiatowy Konserwator Zabytków, Zbigniew Pawlak – przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za promocję i zadania z zakresu urbanistyki. 

Link do głosowania: https://tarnowskiegory.pl/zaglosuj-na-tgmural/

Zapisy regulaminu: mural stworzony docelowo na bazie przedstawionego projektu powinien budzić pozytywne emocje wśród mieszkańców miasta i gości, intrygować, cieszyć, uruchamiać wyobraźnię, wyrażać genius loci Tarnowskich Gór.

Teraz kolej na Państwa! Pytamy, który z murali podoba Wam się najbardziej? Specjalnie nie piszemy, ile punktów od jury uzyskały konkretne finałowe prace (różnice były bardzo niewielkie). Nie ujawniamy także autorów, byście nie sugerowali się nazwiskami czy znajomościami.