Zakłady Chemiczne: likwidacja zagrożenia bliżej o jeden krok
18 stycznia 2024 r. | 20:06

Wczoraj w Tarnowskie Górach gościliśmy dr Mirosławę Mierczyk-Sawicką, Regionalną Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Pani Dyrektor po raz pierwszy gościła na obiekcie po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach, gdzie w towarzystwie Bartosza Skawińskiego, zastępcy Burmistrza ds. gospodarczych oraz urzędników Starostwa oraz Urzędu Miejskiego, zapoznała się z miejscem składowania odpadów w terenie oraz skomplikowaną problematyką zagadnienia.

Odpady niebezpieczne są położone  m.in. na terenach zamkniętych, a ich usuwaniem – po likwidacji Zakładów – powinna zająć się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W toku rozmów dokonaliśmy wstępnych ustaleń, że wskazane jest, aby całość zadania została wykonana przez jeden podmiot.

– Lepiej zrobić to wspólnie niż oddzielnie tym bardziej, że nasze prace  będą polegać na tym samym, czyli na wydobyciu i zabezpieczeniu  odpadów – powiedziała dyrektor Mierczyk-Sawicka.

Większość odpadów niebezpiecznych zalega na gruntach, na których zadanie ich unieszkodliwienia w sarkofagu (podobnie jak stało się przed laty z pierwszą ich częścią) będzie realizował Burmistrz. Te tereny zajmują około 50 ha. Tereny podlegające RDOŚ to zaledwie 1,2 ha. Po zawarciu porozumienia i zabezpieczeniu środków finansowych, inwestycję w całości zrealizuje Miasto Tarnowskie Góry.

– Z taką informacją pojadę wkrótce do Ministerstwa Klimatu i Środowiska – mówi burmistrz Skawiński zapowiadając, że dwczorajsze spotkanie nie było ostatnim z Panią Dyrektor. – Z chęcią skorzystamy z jej wiedzy, zwłaszcza że to RDOŚ w ostatnim czasie wykonywał badania terenów skażonych, a ich wyniki będą ważnym dokumentem przy opracowywaniu projektu planu poprawy środowiska na terenie zdegradowanym.

Przypominamy, że dotychczas unieszkodliwiono blisko 1 mln metrów sześciennych odpadów, a do utylizacji pozostaje niecałe pół miliona .