Zakłady Chemiczne: powstaje specustawa. Tarnowskie Góry łączą siły z innymi gminami
13 stycznia 2022 r. | 07:00

Rząd przygotowuje specustawę dotyczącą możliwości usuwania toksycznych odpadów z terenów zdegradowanych. Dokument dotyczy Tarnowskich Gór, Jaworzna, Bydgoszczy i Zgierza. Gminy nawiązały współpracę w powyższym temacie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wznowiło prace nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Projekt ma mieć charakter specustawy dedykowanej konkretnym, już zidentyfikowanym, terenom poprzemysłowym, a mianowicie: terenom dawnych Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, „Zachem” w Bydgoszczy i dawnych Zakładów Przemysłu Barwników „Boruta” w Zgierzu.

Dziś (12.01.) on-line spotkali się włodarze zainteresowanych gmin: Tarnowskich Gór, Jaworzna, Bydgoszczy i Zgierza. 

– Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę ustawodawczą przewidującą usuwanie odpadów z gruntów będących własnością osób fizycznych, z możliwością czasowego zajęcia gruntu lub wywłaszczenia – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Dostrzegamy jednocześnie związane z tym ryzyka. Właścicielami toksycznych odpadów zostałyby w myśl nowych przepisów gminy, a projekt ustawy nie gwarantuje w stu procentach finansowania przez rząd prac na rzecz ochrony środowiska – dodaje. 

Podczas spotkania powołano specjalny zespół roboczy.

– Zamierzamy w kwestii przygotowywanej ustawy podjąć współpracę z rządem na zasadzie partnerskiej, nie konfrontacyjnej – podkreśla burmistrz dodając, że koszt dokończenia rekultywacji terenu po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach szacowany jest na 120 – 150 mln zł.