default
Zapadliska: mamy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
30 września 2021 r. | 07:24

Wczoraj (27.09.) Gmina Tarnowskie Góry otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach dotyczącą wykonania prac geotechnicznych oraz budowlanych na terenie powstałych w tym roku zapadlisk w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach.

Zgodnie z wydaną decyzją nakazuje się gminie do końca października tego roku wykonać prace geotechniczne, polegające na wtłoczeniu do podziemnych pustek i szczelin samozestalającego się tworzywa geotechnicznego.

– Polegać będą one na wprowadzeniu na głębokość około 30 metrów w czterech miejscach  (w rejonie zapadlisk) techniką wiertniczą specjalistycznego materiału (mieszaniny lotnych popiołów, cementu i wody), co ma na celu ustabilizowanie podłoża – tłumaczy Joanna Czyżewska,  dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. 

Ponadto decyzja PINB nakazuje gminie Tarnowskie Góry do końca tego roku usunięcie gruntów zawałowych i budowlanych oraz gruzu budowlanego z miejsc zapadlisk (po wykonaniu prac geotechnicznych) oraz szkód powstałych w obiektach będących własnością lub w użytkowaniu gminy. Podczas prowadzenia  tych prac konieczne jest wykonanie niezbędnych zabezpieczeń  obiektów budowlanych, w obrębie robót.

Decyzja dotyczy gminy, jako strony w tym zdarzeniu poszkodowanej.