Zapytaj o Czyste Powietrze
09 stycznia 2023 r. | 05:26

Do 136,2 tys. zł dofinansowania można otrzymać w programie „Czyste Powietrze” na wymianę źródeł ciepła, okien, drzwi, ocieplenie budynku, wentylację mechaniczną z odzyskiem, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W Urzędzie Miejskim można uzyskać informacje o możliwościach dofinansowania, pomoc przy składaniu wniosku, a potem rozliczaniu grantu.

3 stycznia 2023 r. ruszył nabór wniosków do nowej edycji programu „Czyste Powietrze”. Są w nim: wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli, współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w nich mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Na wymianę starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Jak wysoką dotację można otrzymać?

  • Do 66 tys. zł dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
    Do 99 tys. zł dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
  • Do 135 tys. zł dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o programie?

Informacje i pomoc można uzyskać w punkcie informacyjno-konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze”

w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza 2, pokój 74,

tel. 32 39 33 692, 32 39 33 649

w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Informacje znajdują się też na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/