Zgłoszenie źródła ciepła obowiązkowe
15 lipca 2021 r. | 07:00

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miejskim (Wydział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 2) lub wysłać pocztą (konieczny jest podpis właściciela nieruchomości pod ankietą!) a także online.

Zgłoszenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przez 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz aż rok. Jeśli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało po tym terminie deklarację złożyć trzeba w ciągu 14 dni. 

Szczegóły oraz wzór deklaracji do wydrukowania na załączonych plikach. 

Link do ankiety on-line: www.zone.gunb.gov.pl