www.facebook.com | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Tarnowskich Górach
Mieszkańcy dzielnicy Pniowiec, proszą o nowe przedszkole i plac zabaw
17 sierpnia 2018 r. | 11:40

Mieszkańcy dzielnicy Pniowiec, napisali petycję obywatelską do władz miasta. Mieszkańcy poprzez petycję, zwracają się z prośbą do Burmistrza, aby ten wybudował w ich dzielnicy nowe przedszkole i plac zabaw. W piśmie czytamy, że obecne przedszkole ze względy na małą powierzchnię, nie może przyjąć wszystkich dzieci. 

Petycja

"My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę nowego przedszkola oraz placu zabaw, na którym nie tylko w godzinach pracy placówki, nasze dzieci będą mogły spędzić czas na zabawę.

Przedszkole powinno w tej dzielnicy funkcjonować, nasze dzieci się w nim uczą i spędzają czas. Mamy świadomość, że obecny budynek będący w rejestrze zabytków, a ograniczone możliwości ingerowania w jego strukturę. Przebudowa bądź rozbudowa pewnych pomieszczeń jest niemożliwa.

Miejsce, gdzie powinno mieścić się nowe przedszkole musy być miejscem spokojnym i cichym. Nasze dzieci w obecnym przedszkolu czują się bardzo komfortowo, a rodzice są zadowolenie z opieki wychowawczo-opiekuńczej. Ograniczone są jednak mocno przyjęcia do przedszkola, ze względy na małą powierzchnię.

Przedszkole ma doskonałych pracowników, wychowawcy posiadają wysokie kwalifikacje i mają bardzo dobry kontakt z maluchami.

Szybko rozbudowujące się okolice dzielnicy Pniowiec spowodowało gwałtowne oraz długofalowe zapotrzebowanie na miejsca dla przedszkolaków z tego terenu.

Panie Burmistrzu, nasze dzieci są przyszłością naszego miasta, więc powinien Pan dbać o prawidłowy ich rozwój. Nowoczesna baza lokalowa przedszkola zapewni doskonałe warunki do przeprowadzanie programów wychowaczo-dydaktycznych, zwiększając tym samym możliwości rozwojowe naszych dzieci.

O ważności problemu w związku z potrzebą budowy nowego przedszkola świadczy fakt, że pod petycją podpisało się bardzo wiele osób."

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK