SOR
Modernizacja i budowa lądowiska dla helikopterów w SOR
25 października 2017 r. | 17:08

W styczniu bieżącego roku Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach złożył wniosek w Konkursie organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

Wniosek dotyczył dostosowania do obowiązujących przepisów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym: przebudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału, jego doposażenie w aparaturę medyczną oraz budowę lądowiska dla helikopterów.

Ministerstwo Zdrowia właśnie poinformowało, że nasz Szpital znalazł się w gronie instytucji, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.  Tym samym Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 908 531,92 zł do zadania, którego planowany koszt całkowity wyniesie 4 817 913,89 zł.

źródło: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.