MZKP Tarnowskie Góry
MZKP do likwidacji
13 grudnia 2018 r. | 19:34

W najbliższą środę 19 grudnia obędzie się sesja Rady Miejskiej miasta Tarnowskie Góry.

Jednym z punktów obrad będzie temat likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej czyli MZKP Tarnowskie Góry. Zadania MZKP zostaną przejęte przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Niestety wszystko wskazuje na to, że przewoźnik na koniec swojego bytu wykaże ogromne zaległości finansowe. Problemy finansowe MZKP i PKM Świerklaniec dowodzą, że lokalny układ polityczny Inicjatywa Obywatelska nie potrafi gospodarnie zarządzać pieniędzmi publicznymi.

Głównym udziałowcem MZKP jest miasto Tarnowskie Góry.

Przypomnę fragment opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

20 września 2018 roku. RIO Katowice:
"Sytuacja taka w ocenie Składu Orzekającego jest bardzo niepokojąca. Zobowiązania wymagalne Związku stale powiększają się. W okresie I półrocza 2018 roku wzrost zobowiązać wymagalnych w stosunku do stanu na koniec 2018 roku wyniósł 60%.

Dodatkowo wygenerowany w tym okresie deficyt na prawie 3 mln zł powoduje, że sytuacja finansowa Związku wymaga natychmiastowych działań eliminujących tę niekorzystną sytuację. Skład Orzekający wykazuje zatem konieczność podjęcia ze strony Związku i tworzących go gmin członkowskich odpowiednich decyzji. Dalsze powstrzymywanie się przed rozwiązaniami naprawczymi może bowiem w konsekwencji także negatywnie odbić się na finansach gmin członkowskich."

Poniżej projekt uchwały i opinia RIO. 

ŁUKASZ DUDEK