Ogromne zadłużenie Parku Wodnego?
07 stycznia 2018 r. | 23:16
18

Park Wodny w Tarnowskich Górach jest własnością tarnogórzan. Próbowałem więc dowiedzieć się, ile zostało do spłaty kredytu zaciągniętego na aquapark.

Niestety jak się okazało, otrzymanie takich informacji nie jest łatwe. Agencja Inicjatyw Gospodarczych, która zarządza obiektem, odmówiła mi udzielenia odpowiedzi.

Na ostatniej sesji budżetowej, Radny Janusz Śnietka, pytał o sytuację finansową spółki. Wiceburmistrz Skrabaczewski (członek Radzie Nadzorczej AIG) nie udzielił radnemu informacji.

Tak właśnie wygląda transparentność finansów w Tarnowskich Górach.

Poniżej publikuję odpowiedź spółki AIG.

ŁUKASZ DUDEK

 18 odpowiedzi na “Ogromne zadłużenie Parku Wodnego?”

 1. Łowcadebili napisał(a):

  Snietka marzy że wygra wybory

  0
  0
 2. Tg napisał(a):

  Cos ukrywają ciekawe czemu

  0
  0
 3. Areczek napisał(a):

  Czech twój czas mija, twoji ludzie zostaną zwolnieni i rozliczeni w 2018 roku 😀

  0
  0
  • Nie nawiedzony napisał(a):

   Jakby Dudek był inteligentny, to takie dane już dawno znalazłby w ogólnie dostępnych informacjach.
   Dziwię się także, że „wybitna ekonomistka” z ramienia PiS niejaka Dziuka Barbara, pomyłkowo i przypadkowo wybrana na reprezentanta „zaczadzonej” części społeczeństwa, nie wie gdzie szukać takich rzeczy.

   0
   0
  • Ałła napisał(a):

   Twoja partia już od dwóch lat nie umie rozliczyć urojonych zbrodni PO.

   0
   0
 4. Observer napisał(a):

  Czech, jeśli wystartuje, wygra w cuglach. Jeśli nie wystartuje, a wystawi kogoś innego, wygra ten „ktoś”. A Park Wodny nie jest własnością tarnogórzan, lecz własnością spółki AIG, której właścicielem jest gminna Tarnowskie Góry. I tego Dudek pojąć nie ummie.

  0
  0
 5. agata napisał(a):

  Co tak bronicie miejskich interesów, AIG powstało i jest finansowane z podatków tarnogórzan i każdy ma prawo wiedzieć co się dzieje z kasą . Panie Dudek ma pan słuszną rację i niech Pan nie czyta frajerskich docinków piesków miejskich . A tak na marginesie Observer z czego utrzymuje się Gmina Tarnowskie Góry ???? chyba nie ze składek Inicjatywy Obywatelskiej 🙂 🙂 🙂

  0
  0
 6. Mirek napisał(a):

  Przecież Sniedka nie wygra wyborów bo sprzeda Tarnowskie Góry tak samo jak sprzedał się do PiS z Przyjaznego Samorządu i tym samym oszukał, okłamał wyborców ????

  0
  0
  • Ałła napisał(a):

   Ten fakt (oszukania wyborców przez P. Śnietkę) należy rozgłaszać wszem i wobec, ogromnymi literami pisać, informować o tym mieszkańców TG na ulotkach i plakatach.

   0
   0
 7. highlander napisał(a):

  Szkoda niekiedy zachodu, ale można wytłumaczyć nieogarniętemu redaktorzynie, może się czegoś nauczy. Wystarczy sobie pójść do Sądu w Gliwicach, zajrzeć do dokumentów finansowych składanych co roku przez spółkę akcyjną i wyczytać z nich, ile spółka ma do spłaty kredytu.
  A jak czytam sobie pismo złożone do AIG, to mam nieodparte wrażenie, że osoba nazywająca siebie redaktorem powinna mimo wszystko wrócić do szkoły i odświeżyć sobie zasady gramatyki, bo aż oczy bolą, jak się patrzy na styl, w jakim pisane są te pseudopisma.
  Aż ciśnie się na usta – jaki portal, taki troll…

  0
  0
 8. Mietek napisał(a):

  Dudek smieciu nie jestes tarnogorzaninem to po 1, po 2 gdzie te „ogromne zadluzenie parku wodnego”?

  0
  0
 9. Ałła napisał(a):

  Dlaczego „Redaktor”Dudek publikuje ten list dopiero 3 miesiące po jego otrzymaniu? Czyżby dostał od swoich mocodawców z wiadomej partii zlecenie opublikowania go wtedy, gdy już będzie bliżej wyborów?

  0
  0
 10. Observer napisał(a):

  Wezmę Dudka w obronę. Mietek, nie nazywaj ludzi śmieciami, to chamskie. Dudek nie jest błyskotliwy, to fakt, ale to nie powód, by nie mieć do niego elementarnego szacunku (choć z tm ostatnim to znowu bez przesady).

  0
  0
 11. ypk napisał(a):

  Heh,odmowa udostepnienia informacji publicznej,czy wy wogole wiecie jak to brzmi,ktos nie udostepnia czegos co powinien,to tak jakby powiedziec ze ten slodki lizak jest slony,ta informacja jest dostepna tylko niesttey nie w tej „instancji” ale jest

  0
  0
 12. mieszkaniec napisał(a):

  Ogłoszenie
  o przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja)
  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Agencji Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich Górach, położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Olimpijczyków (obręb Tarnowskie Góry k.m.4).

  Zarząd Agencji Inicjatyw Gospodarczych Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach, położonej w rejonie ulicy Olimpijczyków w Tarnowskich Górach (obręb Tarnowskie Góry k.m.4), składającej się z trzech działek geodezyjnych o łącznej powierzchni 7.029 m2 :

  L.p. Numer ewidencyjny działki Powierzchnia nieruchomości
  (w m2) Cena wywoławcza nieruchomości
  (w PLN) Numer księgi wieczystej
  1. Nr 1076/21
  Nr 1083/24
  Nr 1080/30 1862 m2
  1921 m2
  3246 m2
  667.755,00 zł netto GL1T/00042101/3
  GL1T/00042094/0
  GL1T/00098028/4

  Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz wartość:
  – 30/100 części działki nr 1077/21 o powierzchni 0,0512 ha wydzielonej z działki nr 987/21 o pow. 0,2374 ujawnionej w księdze wieczystej GL1T/00042101/3,
  – 30/100 części działki nr 1075/21 o powierzchni 0,0697 ha wydzielonej z działki nr 1023/21 o pow. 0,3828 ha, wpisanej w księdze wieczystej GL1T/00003707/6,
  stanowiących drogę wewnętrzną, w wysokości 33.948,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych) brutto.

  I. Opis nieruchomości:
  1. Teren o konfiguracji płaskiej, nieogrodzony.
  2. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej
  3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: budownictwo wielorodzinne.
  http://bip.tarnowskiegory.pl/Article/get/id,83834.html
  4. Pobliskie sąsiedztwo od strony zachodniej, północnej, południowej działki niezabudowane, od strony wschodniej: Hotel Neo i Park Wodny.
  5. W dziale IV księgi wieczystej GL1T/00098028/4 wpisane są:
  a) Dwie hipoteki umowne łączne na kwoty po 7.000.000,00 zł, co do których AIG S.A. posiada zgodę banku PKO BP S.A. z dnia 08.12.2017 r. na ich wykreślenie,
  b) Jedna hipoteka umowna łączna na kwotę 3.000.000,00 zł zabezpieczająca kredyt, który został całkowicie spłacony w dniu 29.12.2017 r. i na którą AIG S.A. posiada zgodę banku z dnia 05.01.2018 r. na jej wykreślenie,
  c) Jedna hipoteka umowna łączna na kwotę 3.975.000,00EURO, co do której AIG S.A. posiada zgodę banku PKO BP S.A. z dnia 04.12.2017 r. na bezobciążeniowe odłączenie działki nr 982/30, z której w wyniku decyzji podziałowej Nr 187/17 z dnia 17.11.2017 r. została wydzielona działka nr 1080/30.
  6. Wpisane w dziale III księgi wieczystej GL1T/00042094/0 roszczenie o ustanowienie przez AIG S.A. służebności drogi koniecznej zostanie wykreślone w związku ze złożeniem przez uprawnionego w dniu 12.01.2018 r. w formie aktu notarialnego oświadczeniem o zrzeczeniu się roszczenia.
  7. Na działce Nr 3097/125 wpisanej do księgi wieczystej GL1T/00098028/4, stanowiącej własność AIG S.A. istnieje sieć wodociągowa i sieć ciepłownicza, natomiast na działce nr 1049/45 wpisanej do księgi wieczystej GL1T/00050439/0, stanowiącej własność AIG S.A., istnieje sieć kanalizacyjna. AIG S.A. posiada przyrzeczenie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz działki nr 1080/30 polegającej na prawie przeprowadzenia i posadowienia na działce nr 977/3, objętej księga wieczystą GL1T/00048571/0 zbiorczych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczej, z prawem dostępu do sieci celem usuwania awarii, konserwacji, wymiany.

  Przetarg w formie licytacji odbędzie się w siedzibie Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 Hala Sportowa, I piętro, pok. 1.18 w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 13:00.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na konto Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w PKO BP S.A. nr 19 1440 1172 0000 0000 0193 3442 z dopiskiem – „wadium na przetarg na zbycie nieruchomości AIG S.A budownictwo wielorodzinne” lub gotówką w kasie Spółki w dziale księgowości (I piętro) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

  Datą wniesienia wadium na rachunek bankowy jest dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym AIG S.A.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
  Podpisanie notarialnej umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem oraz po rozpatrzeniu skargi.

  Wadium pozostałych oferentów podlega zwrotowi w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu na stronie internetowej AIG S.A., za wyjątkiem przypadku złożenia skargi na czynności przetargowe przez któregokolwiek z oferentów, wtedy to wadium zostanie wpłacone po rozstrzygnięciu skargi, na konto wskazane przez oferenta.

  Wadium przepada na rzecz AIG S.A., jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania notarialnej umowy sprzedaży lub nie wpłaci całej ceny nabycia w terminie określonym w pkt. XVIII Regulaminu przetargu.

  Minimalne postąpienie wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) lub wielokrotność kwoty 10.000,00 zł. Postąpienia w innej wysokości nie są uwzględniane przez prowadzącego przetarg.

  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy:
  o wpłacą wadium w określonej formie, wysokości i wyznaczonym terminie,
  o złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  o złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń Regulaminu przetargu,
  o złożą wymagane w pkt. VIII Regulaminu przetargu dokumenty,
  o przedłożą dokument potwierdzający wpłatę wadium

  Pełnomocnicy osób prawnych (nie wskazani w KRS) oraz pełnomocnicy osób fizycznych upoważnieni do składania oświadczeń woli w toku przetargu, powinni przedstawić umocowanie do udziału w przetargu (pełnomocnictwo) z podpisami potwierdzonymi przez notariusza.

  Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

  Wylicytowana cena sprzedaży wraz z podatkiem VAT oraz z ceną 30/100 części drogi wewnętrznej musi być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego; kwota ta winna znajdować się na koncie AIG S.A. na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży do dnia podpisania aktu notarialnego AIG S.A. może odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości z winy Kupującego, wówczas wpłacone przez Kupującego wadium nie podlega zwrotowi.

  Zarząd Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach ma prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

  Wszelkie wyjaśnienia odnośnie przetargu można uzyskać pod nr tel. 32/393 39 00.

  Ogłoszenie
  o przetargu ustnym ograniczonym (licytacja)
  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiących własność Agencji Inicjatyw Gospodarczych w Tarnowskich Górach, położonych w Tarnowskich Górach w rejonie ulicy Olimpijczyków (obręb Tarnowskie Góry k.m.4).

  Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg ustny (licytacja) ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach, położonej w rejonie ulicy Olimpijczyków w Tarnowskich Górach (obręb Tarnowskie Góry k.m.4):

  L.p. Numer ewidencyjny działki Powierzchnia nieruchomości
  (w m2) Cena wywoławcza nieruchomości
  (w PLN) Numer księgi wieczystej
  1. Nr 1082/30 1.937 m2 184.015,00 zł GL1T/00098028/4

  Oferta sprzedaży została ograniczona do właścicieli działek nr 870/25, nr 866/30 i nr 1081/30 graniczących z działką nr 1082/30.

  Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

  I. Opis nieruchomości:
  1. Teren o konfiguracji płaskiej, nieogrodzony.
  2. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej.
  3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego: sport i rekreacja.
  4. Pobliskie sąsiedztwo dla działki 1082/30 od strony zachodniej, północnej, południowej działki niezabudowane, od strony wschodniej: Hotel Neo i Park Wodny.
  5. W dziale IV księgi wieczystej GL1T/00098028/4 wpisane są:
  a) Dwie hipoteki umowne łączne na kwoty po 7.000.000,00 zł, co do których AIG S.A. posiada zgodę banku PKO BP S.A. z dnia 08.12.2017 r. na ich wykreślenie,
  b) Jedna hipoteka umowna łączna na kwotę 3.000.000,00 zł zabezpieczająca kredyt, który został całkowicie spłacony w dniu 29.12.2017 r. – AIG S.A. posiada zgodę PKO BP S.A. z dnia 05.01.2018 r. na jego wykreślenie,
  c) Jedna hipoteka umowna łączna na kwotę 3.975.000,00EURO, co do której AIG S.A. posiada zgodę banku PKO BP S.A. z dnia 04.12.2017 r. na bezobciążeniowe odłączenie działki Nr 982/30, z której w wyniku decyzji podziałowej Nr 187/17 z dnia 17.11.2017 r. została wydzielona działka Nr 1082/30.

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodnica 8 Hala Sportowa, I piętro, pok. 1.18. w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 13,00.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) z podaniem numeru działki na konto Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w PKO BP S.A. nr 19 1440 1172 0000 0000 0193 3442 z dopiskiem – przetarg na nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność AIG S.A., położone w Tarnowskich Górach, Działka Nr 1082/30″ lub gotówką w kasie w księgowości (I piętro) do godz.15.30.

  Datą wniesienia wadium na rachunek bankowy jest dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym AIG S.A.

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Podpisanie umowy może nastąpić dopiero po upływie terminu do wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem.

  Wadium pozostałych oferentów podlega zwrotowi w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu na stronie internetowej AIG S.A., za wyjątkiem przypadku złożenia skargi na czynności przetargowe przez któregokolwiek z oferentów, wtedy to wadium zostanie wpłacone po rozstrzygnięciu skargi, na konto wskazane przez oferenta.

  Wadium przepada na rzecz AIG S.A., jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania notarialnej umowy sprzedaży lub nie wpłaci całej ceny nabycia w terminie określonym w pkt.XVIII Regulaminu przetargu.

  Minimalne postąpienie wynosi 2.000,00 zł lub wielokrotność kwoty 2000,00 zł. Wysokość postąpienia w licytacji nie może być niższa niż 2.000,00 zł lub wyższa niż wielokrotność 2.000 zł.

  W przetargu mogą brać udział właściciele działek nr 870/25, nr 866/30 i nr 1081/30 graniczących z działką nr 1082/30, którzy:
  o wpłacą wadium w określonej formie, wysokości i wyznaczonym terminie,
  o złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym nieruchomości,
  o złożą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń Regulaminu przetargu,
  o złożą wymagane w pkt.VIII Regulaminu przetargu dokumenty,
  o złożą oryginał dowodu wpłaty wadium.

  Pełnomocnicy osób prawnych (nie wskazani w KRS) oraz pełnomocnicy osób fizycznych powinni przedstawić umocowanie do udziału w przetargu (pełnomocnictwo) z podpisami potwierdzonymi przez notariusza.

  Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

  Wylicytowana cena sprzedaży brutto powinna być wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego, kwota ta winna znajdować się na koncie AIG S.A. na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży do dnia podpisania aktu notarialnego AIG S.A. może odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości z winy Kupującego, wówczas wpłacone przez Kupującego wadium nie podlega zwrotowi.

  Zarząd Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach ma prawo odwołania przetargu/ów z ważnych przyczyn.

  Wszelkie wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. 32/393 39 00.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *