Ogromne zadłużenie Parku Wodnego?
07 stycznia 2018 r. | 23:16

Park Wodny w Tarnowskich Górach jest własnością tarnogórzan. Próbowałem więc dowiedzieć się, ile zostało do spłaty kredytu zaciągniętego na aquapark.

Niestety jak się okazało, otrzymanie takich informacji nie jest łatwe. Agencja Inicjatyw Gospodarczych, która zarządza obiektem, odmówiła mi udzielenia odpowiedzi.

Na ostatniej sesji budżetowej, Radny Janusz Śnietka, pytał o sytuację finansową spółki. Wiceburmistrz Skrabaczewski (członek Radzie Nadzorczej AIG) nie udzielił radnemu informacji.

Tak właśnie wygląda transparentność finansów w Tarnowskich Górach.

Poniżej publikuję odpowiedź spółki AIG.

ŁUKASZ DUDEK