Fot. OSP Florian Strzybnica
Na Placu Wolności będzie fontanna?
14 kwietnia 2018 r. | 10:10

Urząd Miejski ogłosił przetarg na "Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od ul. Piłsudskiego oraz placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach".

Z treści zamówienia publicznego możemy dowiedzieć się między innymi, że na Placu Wolności może zostać w przyszłości wybudowana fontanna. Co ciekawy w 2017 roku był już ogłoszony konkurs na opracowanie dokumentacji ul. Piłsudskiego i Placu Wolności, jednak żaden wykonawca nie został wtedy wybrany.

Musimy pamiętać, że do realizacji projektu jeszcze jest bardzo daleko, za to termin wyborów jest bardzo bliski. Stąd też czas ogłoszenia przetargu nieprzypadkowy. Osobiście uważam, że taka koncepcja powinna już dawno powstać i zostać zrealizowana. Mnóstwo pieniędzy zostało przez ostatnie lata "przejedzone".

Więcej szczegółów dotyczących zamówienia znajdziecie w opisie poniżej.

Obszar 1 - Plac Wolności.

 • uszlachetnienie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (np. zmiana kolorystyki, wykorzystanie materiału kamiennego),
 • stałe miejsca do siedzenia,
 • budowa fontanny lub innego obiektu, który w ciekawy sposób będzie wykorzystywał wodę,
 • oświetlenie terenu nawiązujące do oświetlenia ul. Krakowskiej
 • wprowadzenie zieleni w elementach małej architektury (donice, trejaże itp.).
 • rekompozycja małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i innych,
 • zaprojektowanie zdroju ulicznego.

Obszar 2 - ul. Piłsudskiego.

 • wyburzenie betonowych kwietników,
 • uszlachetnienie i rekompozycja ciągów pieszych poprzez wymianę lub remont istniejących nawierzchni chodników oraz wymianę nawierzchni przed budynkiem Hali Targowej,
 • kompozycje zieleni w małej architekturze (donice, trejaże itp.),
  stałe miejsca do siedzenia,
 • likwidacja murowanych miejsc reklamowych wzdłuż ul. Piłsudskiego,
 • likwidacja budynku usługowego „Kurnik” (naprzeciw nr 2a) lub przebudowa z możliwą zmianą funkcji,
  zamaskowanie zielenią lub małą architekturą stacji gazowej z zachowaniem swobodnego dostępu do urządzeń lub jej zmiana lokalizacji poprzez przebudowę,
 • wyeksponowanie pomnika znajdującego się przy Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, upamiętniającego były cmentarz ewangelicki
 • rekompozycja terenu przed Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica z uwzględnie­niem ostatnio poczynionych nasadzeń i założonych klombów przy chodnikach,
 • zapewnienie wjazdu kołowego na teren liceum,
 • zaprojektowanie odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Bytomskiej i ul. Piłsudskiego z jak najmniejszą ilością punktów kolizyjnych,
 • ze względu na teren byłego cmentarza ewangelickiego zakłada się minimalny lub zerowy zakres prac ziemnych.
  zaprojektowanie zdroju ulicznego.

Obszar 3 – Rynek.

 • wprowadzenie zieleni w elementach małej architektury (donice, trejaże itp.).
 • rekompozycja małej architektury - ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i in.
 • pozostawienie istniejącej nawierzchni płyt Rynku,
 • zaprojektowanie zdroju ulicznego.

Obszar 4 - pl. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 • zagospodarowanie terenu znajdującego się na działce nr 414/108 na placu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach wraz z częścią działki 412/108.
 • przebudowa lub wyburzenie obiektu usługowego znajdującego się na działce 412/108 oraz zaprojejktowanie w tym miejscu toalet publicznych wraz z skomunikowaniem ich z placem zabaw,
 • przebudowa portierni parkingu samochodowego na działce nr 412/108,
 • renowacja istniejącej fontanny lub zaprojektowanie nowej, zaprojektowanie zdroju ulicznego,
  zaprojektowanie:- placu zabaw z elementami zabawowymi dla użytkowników w grupie wiekowej 3-12 lat z zachowaniem stref bezpiecznych,
  - nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z podbudową,
  - rozbudowa istniejących ciągów komunikacyjnych, w tym drogi rowerowj,
  - małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci itp.;
  - odwodnienie terenu – jeśli będzie konieczne  oraz wykonanie wstępnej koncepcji projektowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Przez wielofunkcyjność obszarów stanowiących tereny użytku publicznego należy rozumieć zapewnienie możliwości korzystania z terenu zarówno przez mieszkańców i inne osoby chcące odpocząć, jak i osoby chcące aktywnie spędzić czas lub wykonywać pracę z wykorzystaniem przenośnych komputerów. Ponadto Plac Wolności wykorzystywany jest okresowo przy organizowanych imprezach miejskich (święto miasta – „Gwarki”, jarmarki świąteczne).

/bip

ŁUKASZ DUDEK