pixabay
Ogromne nieprawidłowości podatkowe w Tarnowskich Górach. Raport NIK nie pozostawia złudzeń
24 października 2017 r. | 18:47

W 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli oceniła działalność Urzędu Miasta w Tarnowskich Górach pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Tych nieprawidłowości w sprawie przyznawania ulg podatkowych w latach 1998-2008 było bardzo dużo.

W piśmie pokontrolnym  czytamy nawet sformułowanie:

"co może wskazywać na dowolność w ich przyznawaniu i stwarzać możliwości powstawania sytuacji korupcjogennych".

W działaniach z zakresu udzielenia pomocy de minimis, stwierdzono, że w 59 postępowaniach na 86 kontrolowanych wystąpiły nieprawidłowości na kwotę 528,9 tys. zł! Co by było, gdyby wszystkie papiery zostały skontrolowane? 

Niestety tak właśnie wyglądał obraz Polski pokomunistycznej, która z komuny wyszła tylko teoretycznie. NIK wydaje decyzję pozytywną pomimo ogromnych nieprawidłowości. A jak jest dzisiaj? Co pisały lokalne media w tamtych latach? Czy w ogóle cokolwiek pisały?

Poniżej publikuję wystąpienie pokontrolne NIK z 2009 roku.

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK