Przewodniczący wyłączył mikrofon. Niewygodne pytanie do burmistrza! (WIDEO)
12 czerwca 2017 r. | 18:26

W zeszłą środę (tj.07.06) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

Podczas dyskusji nad ważnym projektem uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022, miało miejsce zdarzenie, które można porównać do standardów iście białoruskich. Przewodniczący Olszewski kazał wyłączyć mikrofon radnemu Śnietce, gdy ten zaczął zadawać trudne pytania burmistrzowi.

Nieuzasadnione zachowanie ze strony przewodniczącego mogło być spowodowane tym, iż sam przewodniczący "zawalił" wcześniej sprawę, nie zwołując sesji Rady Miejskiej w pilnym terminie. Później P. Olszewski wycofał się z błędnej decyzji i umożliwił wypowiedź radnemu

Radny Janusz Śnietka: Panie burmistrzu większość miast w województwie śląskim już dawno przyjęła projekty uchwał dotyczące Miejskiego Programy Rewitalizacji (np. Piekary Śl. w dniu 27.04.2017 r.). Co było powodem, że miasto tak długo przygotowywało program, a potem czekało od 2 maja br. na jego zwykłe klepnięcie? Przecież przyjęcie Miejskiego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do możliwości aplikowania o środki europejskie poprzez podmioty działające na terenie miasta. Podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne.

Radny pytał, czy to niefrasobliwość, że Rada Miejska nie przyjęła uchwały przed 31 maja? Przecież nic nie stało na przeszkodzie, aby przyjąć Miejski Program Rewitalizacji wcześniej, by podmioty zainteresowane mogły aplikować o pieniądze, tymczasem burmistrz czekał na zaplanowaną sesję Rady Miejskiej, co mogło skutkować tym, że poprzez działania burmistrza i przewodniczącego zostały odebrane szanse innym podmiotom na start w pierwszej edycji konkursu.

31 maja 2017 roku skończył się pierwszy termin składania wniosków. Urząd Miasta Tarnowskie Góry nie złożył ani jednego wniosku w pierwszym konkursie naboru o dofinansowanie projektów.

W pierwszym terminie konkursu do zgarnięcia było ponad 132 mln zł na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujące typy projektów:

  1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
  2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
  3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

źródło: subregioncentralny.pl

ŁUKASZ DUDEK