Nowak wyraził zgodę. Co zrobi Skrzydło? Kandzia nie daje za wygraną
02 kwietnia 2019 r. | 20:44

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, po raz kolejny wyznaczyło Burmistrza Miasteczka Śląskiego do przeprowadzenia postępowania w sprawie firmy Hemarpol .

Postanowieniem z dnia 25 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyznaczyło Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie do przeprowadzania postępowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego nowego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Przerobu Odpadów z instalacjami towarzyszącymi na terenie Zakładu Hemarpol w Kaletach”.

Mieszkańcy Kalet od lat walczą z uciążliwą firmą Hemarpol. Firma znajduje się w Kaletach i zajmuje się skupem złomu i recyklingiem. Był już Burmistrz Miasteczka Krzysztof Nowak, w sierpniu 2018 roku wydał decyzję pozwalającą na budowę w centrum Kalet instalacji do przerobu odpadów metalowych. Nowaka nie przekonał wtedy nawet głos ponad 400 mieszkańców, którzy wyrazili sprzeciw na dalszą rozbudowę uciążliwej firmy.

Przypomnę, że były włodarz Miasteczka, zawsze otrzymywał poparcie wyborcze od Burmistrza Arkadiusza Czecha. Jak to mówią, swój swojego popiera. 

Burmistrz  Klaudiusz Kandzia odwołał się od decyzji Nowaka do SKO w Katowicach. Dziś SKO ponownie przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez  Burmistrza Miasteczka Śląskiego. Tym razem tematem będzie zajmować się wybrany w listopadowych wyborach Burmistrz Michał Skrzydło.

Czy nowy włodarz Miasteczka, wyda inną decyzję?

źródło: UG Kalety

ŁUKASZ DUDEK