Burmistrz wie jak przepłacać
29 kwietnia 2019 r. | 20:35

Jutro tj. 30 kwietnia w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, odbędzie się sesja Rady Powiatu Tarnogórskiego. 

Sesję będzie można oglądać na darmowym portalu YouTube. Powiat wybrał darmową opcję transmisji, a nie tak jak tarnogórski magistrat, który co miesiąc wydaje 1400 zł za streaming z wykorzystaniem serwera oraz do tego rocznie płaci ponad 4 tys. zł opłaty stałej za archiwizację nagrań. Rocznie to daje ponad 20 tys. zł opłaty stałej. Więcej na ten temat pisałem TUTAJ

Sesję będzie można oglądać w okienku poniżej. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Plan obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 27 marca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży” dla dr n. med. Beaty Poprawy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży” dla Mariana Janoszki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.

źródło: powiat.tarnogorski.pl, youtube

ŁUKASZ DUDEK