/UM Tarnowskie Góry
Odnawialne źródła energii. Zapisy na listę rezerwową
03 kwietnia 2018 r. | 15:20

Do 6 kwietnia można się jeszcze zapisać na listę rezerwową do projektu dofinansowania do montażu kotłów na pelet, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. Na liście podstawowej znajduje się 666 wniosków na około 1000 instalacji (niektóre przewidują instalację kilku urządzeń w jednym domu).

W przypadku rezygnacji któregoś mieszkańca z listy podstawowej na jego miejsce „dobrany” zostanie ktoś z rezerwowej. Jeśli uda się pozyskać środki Unii Europejskiej (wniosek zostanie złożony do końca marca) miasto będzie miało do rozdysponowania na ten cel ok. 20 mln zł.

Wnioski na listę rezerwową można składać w Biurze Rozwoju, Strategii i Funduszy Zewnętrznych (budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza). Więcej informacji pod numer tel. (32) 393 37 35

/UM Tarnowskie Góry