Ogromne zaległości z płatnościami czynszu! Restauracja Sherlock
07 lutego 2018 r. | 20:28

Restauracja Sherlock usytuowana w centrum Tarnowskich Gór wiele razy zalegała z płatnościami czynszu. Przypomnijmy, że czynsz za wynajmowaną powierzchnię pod restauracje z dniem podpisania umowy wynosił 15.600 zł nettto.

Zapytałem tarnogórskich urzędników.

Czy spółka YASAI w 2016 i 2017 roku zalegała z czynszem za wynajmowane powierzchnie? Jeśli tak, to wnoszę o dołączenie w którym miesiącu zaległości były, oraz kiedy została należność zapłacona.

Odpowiedź: spółka YASAI zalegała z czynszem za wynajmowane powierzchnie w latach 2016-2017.

Zaległości wystąpiły w miesiącach: lipiec 2016, sierpień 2016, wrzesień 2016, październik 2016, listopad 2016, grudzień 2016, styczeń 2017, luty 2017, marzec 2017, kwiecień 2017, maj 2017, czerwiec 2017, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017, grudzień 2017.

Należności zostały uregulowane w następujących miesiącach: sierpień 2016, grudzień 2016, lipiec 2017, sierpień 2017, wrzesień 2017, październik 2017, listopad 2017.

Z odpowiedzi wynika, że w 2017 roku przez 6 miesięcy z rzędu najemca zalegał z płatnościami czynszu.

Sporo tych zaległości. Temat jest rozwojowy. W następnym artykule na pewno znajdzie się kilka słów o Restauracji 10 Stopni, znajdującej się w Zabytkowej Kopalni Srebra.

ŁUKASZ DUDEK

c.d.n