Fot. UM Tarnowskie Góry
Jednokierunkowa?
26 stycznia 2017 r. | 21:35

Zakończyły się prace nad opracowaniem dotyczącym modelowania ruchu w centrum naszego miasta. Dokumentację wykonywała krakowska firma Via Vistula. W oparciu o pomiary natężenia ruchu ostatecznie wypracowano dwa warianty, z których każdy porządkuje miejsca postojowe oraz zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w obrębie ulic: Sobieskiego, Pokoju, Styczyńskiego, Powstańców Śląskich i Opolskiej.

 Na spotkaniach, w których uczestniczyli m.in.: przedstawicie Urzędu Miejskiego, zarządców dróg gminnych i powiatowych oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, omawiane były różne warianty zmian w organizacji ruchu w wyżej wymienionym obszarze, Dopracowano się dwóch koncepcji, dla których wykonawca przygotował projekty docelowych organizacji ruchu drogowego. Każda z nich wprowadza zmiany głównie w ul. Sobieskiego oraz wynikające z nich korekty oznakowania na ulicach przyległych.

 Wariant W1 – zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Sobieskiego od ul. Opolskiej do Ronda im ppłk. pilota inż. Gerarda Karola Ranoszka (efekty to uspokojenie ruchu na ulicy Sobieskiego, wyznaczenie 141 miejsc postojowych - parkowanie skośne 45 stopni). Projekt organizacji ruchu zakłada budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów, zmianę pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Powstańców Śląskich, budowę stojaków dla rowerów, poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wariant W3 – pozostawia ruch dwukierunkowy na ul. Sobieskiego oraz wprowadza  uspokojenie ruchu na tej ulicy poprzez strefę Tempo 30 oraz wyniesione elementy pasa drogowego - przejścia dla pieszych i tarczy skrzyżowania (efekty to fizyczne uspokojenie ruchu, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, 71 wyznaczonych równolegle do krawędzi jezdni miejsc postojowych). Projekt organizacji ruchu w tym przypadku również zakłada zmianę pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Powstańców Śląskich.

Każdy z wariantów porządkuje miejsca postojowe oraz zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Już wkrótce obydwa rozwiązania przedstawimy bardziej szczegółowo za równo na stronie i na profilu FB  Urzędu Masta, gdzie czekać będziemy na Państwa sugestie i komentarze w powyższej kwestii.

źródło: UM Tarnowskie Góry

UM Tarnowskie Góry