/UM Tarnowskie Góry
Organizacja kina plenerowego kosztuje ponad 38 tys. zł. Ile kosztują inne wydarzenia?
16 stycznia 2018 r. | 11:16

Poniżej publikuję  zestawienie ofert biorących udział w konkursie na zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Część ofert wymaga jeszcze uzupełnienia dokumentacji.

Wszystkie zadania jeśli zostaną zrealizowane kosztować będą 409.129,10 zł.

Najbardziej kosztowne wydarzenia:

ANNUM Festival - 70.000 zł
Filmowe wtorki - kino plenerowe - 38.250 zł
Teatralne Parkowanie - 34.400 zł
Cykl koncertowy LAS NOTES - 26.000 ZŁ
Tarnogórskie Wielkopokoleniowe Warsztaty Artystyczne - 20.750 zł

ŁUKASZ DUDEK