Osada Jana wybrała radę i przewodniczącego
09 maja 2019 r. | 21:19

Dzisiaj w dzielnicy Osada Jana,  mieszkańcy wybierali przewodniczącego Rady Dzielnicy i Radę Dzielnicy.

W wyniku tajnego głosowania, mieszkańcy ponownie wybrali na przewodniczącego Stefana Wrodarczyka.

Głosy na przewodniczącego kształtowały się następująco:

Bożena Gonet - 27 głosów
Justyna Małgieś-Jeziorska - 22 głosy
Stefan Włodarczyk - 54 głosy

Do Rady Dzielnicy wybrani zostali:
Krzysztof Bergiel, Agnieszka Długosz, Bożena Gonet, Julian Gonet, Grzegorz Kocot, Aleksandra Marciniak-Kleszcz, Justyna Małgieś-Jeziorska, Jadwiga Mrugacz, Jacek Ogłodek, Andrzej Pyrlik, Zbigniew Sauer, Łukasz Robak, Aleksandra Zdebel i Artur Szymocha.

W głosowaniu udział wzięło 104 mieszkańców.

Kolejne spotkanie Rady Dzielnicy – tym razem w Starych Tarnowicach - odbędzie się jutro 10 maja o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 15, ul. Litewska 6.

ŁUKASZ DUDEK