20 tys. zł dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
29 marca 2017 r. | 18:52

Dotacja w wysokości 20.000 zł została przyznana Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach, na realizację zadania pt. „Obchody 500-lecia Reformacji i 275-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach”.

"Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego  z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Obchody 500-lecia Reformacji i 275-lecia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach”.

Zadanie realizowane jest w ramach  „Programu współpracy  Gminy  Tarnowskie  Góry z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  w sferze zadań pożytku publicznego na rok 2017” jako forma priorytetowa zadania publicznego."

 

BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK