Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej
24 sierpnia 2017 r. | 15:13

30 sierpnia o godz. 10.00 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza odbędzie się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej. Już dziś zapraszam wszystkich na transmisję na żywo, którą oglądać będzie można na naszym profilu facebook TUTAJ

Plan obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Część informacyjna.
4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w dniach 7 i 30 czerwca 2017 roku.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnowskie Góry.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/293/2016 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki
obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych
jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego
nieruchomości usytuowanej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opatowickiej.
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Słoneczna/.
14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej /ul. Kazimierza
Zachnika/.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
na okres nieprzekraczający trzech lat nieruchomości gruntowych będących
własnością Gminy Tarnowskie Góry.
16. Interpelacje, wnioski, pytania radnych.
17. Zamknięcie obrad.

źródło: UM Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK