www.pixabay.com
Podatek od deszczu i roztopionego śniegu. Veolia wysyła pisma, Burmistrz rozkłada ręce
03 lipca 2018 r. | 01:18

Tarnogórskie wodociągi wysyłają korespondencję do mieszkańców, która zawiera informacje dotyczące nowych opłat za odprowadzanie deszczu i roztopionego śniegu.

Urzędnicy z Tarnowskich Gór wystosowali pismo w tej sprawie. Poniżej fragment.

(..) W obecnym stanie prawnym Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta utracili kompetencje do zatwierdzania taryf i opłat w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. Nadzór nad taryfami i opłatami przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie..

Jeden z internautów tak skomentował stanowisko tarnogórskich urzędników: 

"Prawo wodne i Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nadaje Burmistrzowi prawo do "kontroli działalności przedsiębiorstwa" (art. 18e Ustawy) - zatem proszę nas nie okłamywać, że nic nie możecie zrobić. Proszę raczej powiedzieć, że nic nie będziecie robić, bo się nie chce, bo się nie ma kompetencji, bo... itp itd... niepotrzebne skreślić."

Słysząc kolejny raz przed podwyżkami, że nic się nie da zrobić, warto przypomnieć, że Tarnowskie Góry posiadają 25,3 % udziałów w wodociągach. 

Burmistrz ma również swoich ludzi w PWiK.

Pan Arkadiusz Stefanowski w 2014 roku wpłacił pieniądze na komitet wyborczy Czecha.  Stefanowski jest członkiem Rady Nadzorczej PWiK wodociągi Veolia.  

 

PWiK

żródło: PWiK Tarnowskie Góry, UM Tarnowskie Góry, www.isap.sejm.gov.pl

ŁUKASZ DUDEK