Fot. ro.com.pl
Ponad 2,8 mln zł dla organizacji pozarządowych
05 czerwca 2017 r. | 21:58

Urząd Miasta Tarnowskie Góry opublikował sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.  

Na poszczególne cele wydano:

 1. Wspieranie zadań w dziedzinie kultury - 286.205 zł
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 314.440 zł
 3. Wsparcie finansowe dla rozwoju sportu w 2016 roku - 910.806 zł
 4. Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju kultury fizycznej w tym utrzymania bazy sportowej i prowadzenia zajęć sportowych oraz rekreacje dla dzieci i młodzieży - 450.000 zł
 5. Turystyka i krajoznawstwo - 35.000 zł
 6. Porządek, bezpieczeństwo publiczne, gotowość bojowa OSP - 300.895 zł
 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 385.000 zł
 8. Ochrona i promocja zdrowia - 40.000 zł
 9. Ekologia i ochrona zwierząt - 30.000 zł
 10. Współorganizacja - POP - 32.650 zł
 11. Współpraca w zakresie promocji miasta - 62.727 zł

RAZEM:  2.847.723 zł

Poniżej publikuję szczegółowe sprawozdanie.

źródło: BIP Tarnowskie Góry

ŁUKASZ DUDEK