Fot. Łukasz Dudek
Ponad 43 miliony złotych inwestycji w 2017 roku
25 stycznia 2017 r. | 18:10

39 inwestycji zapisanych w budżecie miasta plus 23 zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok. Łączny koszt zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć to 43.365.520 zł.

Najważniejsze zadania na rok 2017.

 • Rewitalizacja Parku Miejskiego - rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę UNESCO. To wielobranżowy temat - zaczynamy więc od opracowania opisu przedmiotu zamówienia. Realny termin złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej to pierwszy kwartał 2018 roku. Potrzebna jest zgoda konserwatora zabytków, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwa Kultury. Szacujemy, że koszt niezbędnej dokumentacji wyniesie około 800 tys. zł. Warto, bo do pozyskania może być nawet 20 milionów złotych!
 • Zagospodarowanie terenu po Tarmilo - to obszar w centrum miasta liczący aż 5,3 tys. m kw. Zaraz po kupieniu (podpisanie umowy notarialnej ma nastąpić do 15 stycznia br.) planujemy zabezpieczyć budynek. Kolejnym etapem będzie opracowanie ekspertyzy technicznej, aby sprawdzić, co z obiektu uda się ocalić. Spora część z pewnością będzie do wyburzenia. Planujemy ogłosić ogólnopolski konkurs celem wyłonienia firmy architektonicznej, która zaprojektuje zagospodarowanie terenu. W planach miasta jest utworzenie w tym miejscu przestrzeni spełniających funkcje wystawiennicze, multimedialne, gastronomiczne etc. Powstanie też parking.
  Rozbiórka budynku przy Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Królika 20 i stworzenie tu punktu gastronomicznego, toalet, powierzchni biurowych, oznaczenie obrysu synagogi. Do tego - rozbudowa pasów drogowych i oświetlenie terenu.
 • Budowa placu zabaw i parkingu przy ul. Pastuszki w Opatowicach.
 • Modernizacja placu zabaw przy ul. Sobieskiego i rozbiórka budynku TPD. Przewidujemy w tym miejscu instalację kompaktowych szaletów i budowę nowej fontanny.
 • Przebudowa budynku TS „Gwarek” - budynek służyć będzie dzieciom i młodzieży ćwiczącym w działających tu klubach sportowych - to około 200 osób.
 • Budowa kompleksu sportowego w rejonie ulic Żeromskiego - Skowronków przy ZSP nr 3 w Reptach Śląskich. Projekt powstaje, a my planujemy ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu.
 • Zagospodarowanie terenu przy ulicach Morcinka, Litewska, Sielanka - ma to być miejsce spotkań, w którym przewidujemy m.in. ławki, zieleń, oświetlenie, wybudowanie wybiegu dla psów. Cała wartość zadania to blisko 600 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie etapami.
 • Budowa wodociągu na ulicach bocznych od ul. Opatowickiej - wodociąg jest potrzebny bo budują się tu nowe domy i lokale użytkowe.
 • Adaptacja segmentu D w budynku GP nr 4 na Centrum Usług Opiekuńczych dla Seniorów przy ulicy Janasa. Można na to zadanie uzyskać wsparcie rzędu 1,8 mln zł.
 • Projekt informatyczny E-urząd - dalsza integracja usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski i jednostki gminy.
 • Rewitalizacja 11 budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicach: Grzybowej, Bocznej i Czarnohuckiej w Sowicach. Kwota, o jaką gmina zamierza się starać na powyższe przedsięwzięcie ze środków UE to około 6 mln zł.
 • Budowa boiska w Rybnej plus pozyskanie środków z UE na termomodernizację budynku szkoły.
 • Budowa placów zabaw między blokami - Fazos i Strzybnica.
 • Kolejne dotacje celowe do wykonania termomodernizacji budynków prywatnych i wymiany źródeł ciepła. Cel to zmniejszenie niskiej emisji. Dofinansowaliśmy już w tym zakresie tysiąc domów! Łącznie w Tarnowskich Górach jest ich 7 tysięcy.
 • Oświetlenie ulic: Cegielniana, GCR, Sielanka, dojście do Parku Wodnego od ulicy Wyszyńskiego, ul. Równoległa, doświetlenie wyjazdu z Faseru (Nakielska), doświetlenie ul. ks. Płonki.
 • Remont i przebudowa Tarnogórskiego Centrum Kultury - szatnie i toalety. Na koniec zostanie jeszcze otoczenie budynku i budowa parkingu.
 • Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy - uzbrojenie terenów poprzemysłowych. Gmina kupiła już w grudniu ubiegłego roku teren o wielkości 6 ha między Tagorem a Faserem. Naszym celem jest też pozyskanie terenów przy Zagórskiej - wszystko na cele inwestycyjne. Na powyższe zadanie zamierzamy ubiegać się o środki Unii Europejskiej. Chcemy wygenerować około 60 hektarów w kilku lokalizacjach, gdzie za pomocą środków europejskich oferowalibyśmy na obszarach między zakładami, które przeżywają swoje trudności, nowe tereny do zainwestowania. Będzie można dzięki temu w mieście ulokować kilkanaście małych i średnich przedsiębiorstw, które stworzą nowe miejsca pracy.
 • Remont sanitariatów w Ratuszu oraz remont przestrzeni w budynku UM przy Sienkiewicza wraz z rozbiórką garaży i utworzeniem strefy ograniczonego parkowania.
 • Termomodernizacja budynków oświatowych:

- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Zacisznej 17 na Osadzie Jana (wartość projektu 1 875 997,77 zł - w tym planowane dofinansowanie: 1 465 338,42 zł)

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Litewskiej na Osiedlu Przyjaźń (wartość projektu 3 177 280,83 zł, w tym planowana kwota dofinansowania 2 655 238,11 zł)

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Pniowcu (wartość projektu 1 438 805,63 zł - w tym planowane dofinansowanie 1 222 984,80 zł

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Sowicach (wartość projektu: 1 644 118,07 zł - w tym planowane dofinansowanie 1 389 660,73 zł

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Rybnej (wartość projektu: 1 871 616,33 zł, w tym planowane dofinansowanie 1 590 873,90 zł)

 • Budowa kanalizacji deszczowej w Opatowicach, sanitarnej w Pniowcu - tutaj będziemy się ubiegać o środki UE na IV fazę zadania.
 • Ponad 5 milionów złotych kosztować będą inwestycje drogowe, w tym drugi etap budowy ulicy Komuny Paryskiej, rozbudowa ulicy Chopina na miejsca postojowe, budowa ulic Sikorek - Czajek, Budowa ulicy Garusa, rozbudowa ulicy Bałkańskiej (miejsca parkingowe), rozpoczęcie budowy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama (pierwszy etap - zaczniemy od budowy chodnika przy Hallera).

źródło: UM Tarnowskie Góry