Fot. powiat.tarnogorski.pl
Ponad 600 tys. zł na projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego
17 lipca 2017 r. | 23:18

Urząd Miasta przeznaczy ponad 600.000 zł na projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach. Planowane działania konserwatorskie będą miały na celu przywrócenie historycznej kompozycji przestrzennej z początku dwudziestego wieku.

Koncepcja rewaloryzacji parku zakłada spójność przestrzenną całego parku z zachowaniem autonomii programowej i stylistycznej poszczególnych jego części, tzn. Parku Historycznego, Cmentarza Wojennego z 1918 r. oraz Parku Południowego. Część inwestycyjna projektu dotyczyć będzie dróg i placów, szaty roślinnej, architektury ogrodowej, ogrodzenia oraz elementów wyposażenia parku. Ponadto, koncepcja projektowa rewaloryzacji parku zakłada znaczne rozszerzenie programu sportowego – kulturalno – edukacyjnego. W części zabytkowej znajdują się korty tenisowe oraz boisko sportowe, które pełni również funkcję placu widowiskowego przy muszli koncertowej. Planowana jest modernizacja tych obiektów, łącznie z muszlą koncertową.

Informacja z wynikiem przetargu na projekt rewaloryzacji Parku.

BIP

źródło: UM Tarnowskie Góry