Ponad 800 osób wzięło udział w ankiecie. Czas uporządkować reklamy w mieście!
30 października 2017 r. | 17:55

816 respondentów wzięło udział w przeprowadzonej przez Urząd Miejski ankiecie dotyczącej przygotowania uchwały porządkującej zasady i warunki sytuowania reklam w Tarnowskich Górach, w tym 778 ankiet elektronicznych i 38 papierowych.

764 mieszkańców uznało, że przestrzeń miasta wymaga uporządkowania!

524 ankietowanych uznało, że należy wprowadzić dodatkową opłatę z tytułu lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych. Wśród miejsc najbardziej zaśmieconych reklamami respondenci wymienili m.in.: ulicę Krakowską, skrzyżowanie ul. Nakielskiej i Obwodnicy, skrzyżowanie ul. Zagórskiej, Opolskiej i Obwodnicy obok Tesco.

Na podstawie ustawy krajobrazowej rady gmin mogą ustanowić uchwały reklamowe. Dokument ten określałby gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty, a także, z jakich materiałów mogą być wykonywane. Dokument powinien być gotowy w połowie przyszłego roku.

Wyniki ankiety znajdziecie poniżej i tutaj

źródło: UM Tarnowskie Góry