Praca w Urzędzie Miejskim
02 stycznia 2018 r. | 21:22

Burmistrz Arkadiusz Czech ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest Podinspektor w Wydziale Gospodarki Lokalowej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto to 2300 – 2600 zł w zależności od doświadczenia zawodowego.

Nabór zgłoszeń trwa do 19 stycznia 2018 roku.

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie,
 • Wykształcenie: wyższe na kierunkach: ekonomia lub finanse i rachunkowość lub zarządzanie lub administracja.
 •  Doświadczenie zawodowe nie wymagane.
 • Umiejętności/Kompetencje:
  1. Biegła znajomość obsługi komputera – obsługa pakietu Office w stopniu bardzo dobrym. 2. Znajomość przepisów z zakresu zawierania i realizacji umów w zakresie zarzadzania nieruchomościami.
  3. Znajomość zagadnień z zakresu postępowań przetargowych w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Znajomość zagadnień z zakresu windykacji należności z tytułu umów najmu. 5. Znajomość zagadnień z zakresu udzielania pomocy de minimis.
 •  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Poniżej można zobaczyć pełne ogłoszenie o naborze.

ŁUKASZ DUDEK

Kwestionariusz.

/BIP Tarnowskie Góry