UM Tarnowskie Góry | facebook.com
Praca w urzędzie. Wykształcenie wyższe i 2300 zł brutto
18 lipca 2018 r. | 12:34

Burmistrz ogłasza nabór do pracy w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach. Poszukiwany jest pracownik na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto to 2 300 zł.

Wymagania minimum:

  • Wykształcenie wyższe.
  • Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
  • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet programów biurowych, poczta elektroniczna),
     umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina i sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu.  
  • Znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty należy złożyć do 31 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji poniżej.

ŁUKASZ DUDEK