Radni bez podwyżek. Opłata targowa zlikwidowana
01 grudnia 2018 r. | 12:44

Wczoraj w miasteczowskim magistracie odbyła się druga sesja Rady Miejskiej. 

Jednym z punktów obrad był projekt uchwały podniesienie wynagrodzenia dla radnych. I tutaj nastąpiło dla wielu nieoczekiwane zaskoczenie. Większość radnych postanowiła, że podwyżek nie będzie. W tym miejscu warto przypomnieć słowa radnego Płomińskiego.

Radny Zbigniew Płomiński
"Dla mnie podwyżka w tej chwili jest zupełnie absurdalnym pomysłem. Jestem całkowicie przeciw, to jest funkcja społeczna. W trakcie przystąpienia do wyborów wiedziałem, że z tym się trzeba liczyć" 

Podczas sesji radni uchwalili wynagrodzenie Burmistrza Michała Skrzydło.

Burmistrz Skrzydło w 2019 roku za miesiąc pracy będzie otrzymywać 7 410 zł. 

  1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4200 zł
  2. Dodatek funkcyjny w kwocie - 1500 zł
  3.  Dodatek specjalny w wysokości - 1710 zł

Maksymalnie możliwe wynagrodzenie dla włodarza w gminie do 15 tys. Mieszkańców wynosi 10 180 zł.

Burmistrz na swoim twitterze komentuje, że gmina na samej pensji, w porównaniu do poprzednika zaoszczędzi grubo ponad 200 tys. zł.

Ważnym punktem obrad był projekt, który założył zlikwidowanie opłaty targowej.

W tej chwili do budżetu gminy Miasteczko Śląskie z takiej opłaty wpływa nieco ponad 3000 zł, a inkasent obsługujący targowisko otrzymuje ponad 1000 zł. I tu podczas głosowania nastąpiło kolejne zaskoczenie. Pierwszy projekt wprowadzony przez nowego włodarza przeszedł przez głosowani z sukcesem i dzięki temu od 2019 roku drobny handel będzie zwolniony z tej opłaty.  

Od nowej kadencji głosowanie radnych odbywa się w formie elektronicznej. Dzięki nowemu systemowi głosowania każdy mieszkaniec może dowiedzieć się, jak głosował poszczególny radny. 

Burmistrz Skrzydło podsumował drugą sesję Rady Miejskiej. 

ŁUKASZ DUDEK