Radny emeryt pracujący w PWiK
25 stycznia 2018 r. | 10:21

Pan Kazimierz Mańka jest radnym z Tarnowskich Gór. Podczas obrad Rady Miejskiej w 2016 roku Pan Mańka złożył 8 interpelacji, za co otrzymał dietę w wysokości 9.538,92 zł.

Radny jest emerytem pracującym na 1/2 etatu w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Z tytułu zatrudnienia otrzymuje 37.478 zł, a z tytułu emerytury 57.707,27 zł. Pan Kazimierz ma 24 tys. zł oszczędności oraz posiada dom o wartości 150.000 zł.

Poniżej publikuję oświadczenie majątkowe.

ŁUKASZ DUDEK